ריגול תעשייתי | עמוד דיון

Main opinions

Opening opinions

ריגול תעשייתי

באילו מקרים מותרת שליחת "מרגל" לבדיקת מחירי החברה המתחרה?

ריגול תעשייתי שווה להונאה

ריגול תעשייתי שווה להונאה

אין לך הונאה גדולה מזו. מפורש במקורות כי אפילו “לא ישאל למחיר המוצר אם לא מתכוון לקנותו”, ובוודאי אסור להטעות.

0
ריגול תעשייתי הכרחי לעסק

ריגול תעשייתי הכרחי לעסק

זוהי נורמה עסקית מקובלת. אנו יכולים להניח בוודאות כי הצד השני עושה זאת לנו ו”עם נבר תתבר” (שמואל ב כב כז). מכיוון שזוהי פעילות הכרחית לעסק – מותר.

0

Interim Summery

לפי דעת רוב חברי בית המדרש שליחת אדם לרגל בתערוכה של חברה מתחרה היא לגיטימית כי זוהי הנורמה העסקים, ולכן אין כאן הונאת דברים כמו בגמרא ששואל מבלי כוונה לקנות. יוסי טוען כי העולם העסקי צריך לשאול נורמות מחוקי המלחמה וזה נותן לגיטימציה לתחרותיות בין חברות בעולם העסקים המודרני. משה ואודי הסתייגו מההשוואה אך סטיב תמך בה. יוסי הוסיף כי התנהגות בעייתית מבחינה אתית מותרת מתי שזו הנורמה ומתי שיש ערך חשוב יותר שייפגע אם לא תהיה הונאה.
סטיב ואברהם טענו כי אי-אפשר לקבוע חוקים ברורים של מותר ואסור במקרה. אברהם אומר שכל אדם יפעל לפי שיקולו המוסרי וכל החלטה לגיטימית כל עוד אינה עוברת על החוק, וסטיב מציע להשתמש בעקרון “לפנים משורת” הדין ולקבוע מינימום של איסור.
חגי הוסיף הבחנה בין השגת מידע באמצעים לא-חוקיים בהתגוננות מתקיפה לבין השגת יתרון תחרותי לאור שימוש במידע מתוך חברת עלית על-ידי חברת קדבורי שהובסה בידי עלית בשוק השוקולד באמצעים שהיו לא חוקיים. לדעת משה גם במצב כזה אסור להשתמש באמצעים לא חוקיים להשגת מידע, ומניעת מונופולים היא באחריות הרגולציה.

The Discussion

x

מקרה מבחן: חברות רבות מציגות בתערוכה את מוצריהן הנוכחיים והעתידיים ללקוחות פוטנציאליים. מקובל שחברות מתחרות שוכרות אנשים שיציגו עצמם כלקוחות פוטנציאליים כדי לקבל מידע על תכניות החברה המתחרה.
האם דבר זה בגדר הונאה או שיש לו היתר?

מקרה מבחן
קושיא

מקרה מבחן

x

ריגול תעשייתי לכשעצמו לגיטימי – לגבי המקרה המוצג: ספרא בהר פרשה ג “רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח ולא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח”. אלא שבתערוכות במקרה המדובר מקובל שהמבקרים באים גם למטרות ללמוד על השוק (לא רק לקוחות ישירים) ולכן אינני רואה בעיה במקרה המדובר של שכירת האנשים.16

תשובה

Moshe Shlissel

4 Comments
 • x

  בשם יוסי צוריה (העברה מבית המדרש הישן):

  המקור המדויק הוא: “רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח ולא יאמר לו בכמה חפץ זה, והוא אינו רוצה ליקח. ואם תאמר עצה טובה אני מוסר לו, והרי הדבר מסור ללב, נאמר בו ויראת מאלקיך.” לפי  הפירוש שלך שהלוקח שואל מה המחיר – לא ברור כלל מה “העצה הטובה” שהוא מוסר לו, ולכן צריך לפרש לדעתי שהלוקח אומר לו – לדעתי חפץ כזה שווה ככה וככה – ואת זה אסור לאמר לו.  אבל לשאול סתם – נראה לי שאין איסור.19

  הקשר

  יוסי צוריה

 • x

  אני מבין את המדרש שאין צריך לשאול אלא עצם העובדה שתולה עינו במקח, שואל למחירו ובסופו של דבר לא קונה זה לשעצמו מהווה עצה טובה למוכר לגבי מחירו של החפץ (ללא שום הערה נוספת לגבי המחיר). לעיקרם של דברים, המדרש מגדיר שהדברים מסורים ללב, ולכן מה שחשוב להגדרת האיסור איננה העשייה אלא הדברים שבלב. לכן, נראה לי שכדי לאפשר את הריגול התעשייתי בתערוכה כפי שציירת עדיין צריך להשתמש בנימוק שמקובל לחלוטין שהביקור בתערוכות הינו גם כדי להעשיר את הידע.

  בהמשך הסביר משה:

  אני מסכים שאם נפרש את המימרא שהקונה מציע מחיר אזי כוונת המימרא בעצה טובה של הלוקח ברורה יותר. בכל מקרה כוונת המימרא לומר שאם אכן כוונת הלוקח להשיא למוכר עצה טובה הרי מותר לקונה לנקוב מחיר (ובלבד שזוהי כוונתו).

  גם אם נפרש כדרכך, לא הייתי מדייק שאסור ללוקח להציע מחיר אך מותר לשאול את המוכר למחיר. לטעמי כוונת המימרא שלא הפעולה (הקונה קבע מחיר או שואל את המחיר) הינה הגדרת האיסור אלא הכל תלוי  בכוונת הקונה הפונטציונאלי. אם אין כוונתו לקנות אזי כל פעולת מו”מ אסור מדין אונאה ואם כוונתו להשיא עצה טובה הפעולה מותרת.

  תשובה

  Moshe Shlissel

 • x

  יוסי, נראה לי שפירוש הרב מנחם המאירי נותן הסבר מעניין לשאלתך:

  “…אסור להונות את חברו ולגרום לו פסידא בדבריו. והוא שאמר: “לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח” שהרי מתוך שהוא [השואל] בוש לומר שאינו רוצה ליקח, משפיל לו [המוכר] מקחו לומר שאינו שווה כל כך, ואחרים שומעים ונמצא גורם לו פסידא. ואפילו לא היה אדם שם מ”מ הוא מטריחו ומצערו שחשב למכור ולא מכר.”22

 • x

  יוסי, נראה לי שפירוש הרב מנחם המאירי נותן הסבר מעניין לשאלתך:

  “…אסור להונות את חברו ולגרום לו פסידא בדבריו. והוא שאמר: “לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח” שהרי מתוך שהוא [השואל] בוש לומר שאינו רוצה ליקח, משפיל לו [המוכר] מקחו לומר שאינו שווה כל כך, ואחרים שומעים ונמצא גורם לו פסידא. ואפילו לא היה אדם שם מ”מ הוא מטריחו ומצערו שחשב למכור ולא מכר.”22

x

בשם יוסי צוריה (העברה מבית המדרש הישן):

לשיטתי – יש ביסוד הכלכלה התחרותית המודרנית אלמנטים של מלחמה – וצריך לייצר קוד אתי ספיציפי מה מותר לעשות במלחמה כלכלית זו.  כמובן שאין לעבור על החוק, ובמדינות מסוימות הדוגמה בשאלה היא לא חוקית.22

תשובה

יוסי צוריה

6 Comments
 • x

  יוסי, בדיון בהונאה בעסקים העלה אודי קושיה על ההשוואה בין כלכלה מודרנית ומלחמה:

  “האם עצם האנלוגיה היא לגיטימית? רעיון המלחמה עצמו נמצא כיום באתגור אתי, אבל בכל מקרה מושג מלחמת הרשות הוא כיום בלתי לגיטימי (ובניגוד לחוק הבינלאומי).”

  כיצד תגיב לדברים?20

 • x

  מלחמה הינה אירוע שבה נהרגים או נפצעים אנשים. אפילו לגבי התקפות סייבר קיים ויכוח מוסרי האם בהתקפות סייבר שבחלק ניכר מהם אין פגיעה בנפש אך יש נזקים כלכליים או פסיכולוגיים קיים דיון האם התקפות אלו הינם בגדר מלחמה. לכן, אני מציע להשתמש בנידון דינן במונחים כמו התמודדות קשה נוקבת נמרצת ככל שתהיה אבל עדיין לא במושג מלחמה.

  מחלוקת

  Moshe Shlissel

 • x

  המושג מלחמה היום הורחב הרבה מעבר לשדה הקרב בו נהרגים אנשים.  “מלחמת השפות”.  “מלחמת תרבויות”.  אחד הספרים הפופולריים בעסקים הוא של סאן טסו “אומנות המלחמה”.  המושג “מלחמה כלכלית” גם הוא מקובל ולגיטימי.  הסיבה שאני מתעקש על מושג המלחמה הוא כדי לאפשר לקחת יסודות אתיים מעולם זה (למשל ביהדות – כל מלחמה נפתחת בקריאה לשלום) מחד, ולאתגר את גבולות הטהרנות האתית מאידך.

  כשם שבית מדרש או קיבוץ אינם יכולים להוות מודל לעולם הכלכלי הריאלי – כך לא יכולה האתיקה של יחסים בבתי מדרש או בין חברים בקיבוץ להוות מודל לאתיקה של העולם הכלכלי.

  תשובה

  יוסי צוריה

 • x

  השאלה היא כפולה:

  א. האם ניתן להשוות בין המימד הנורמטיבי במלחמה שאמורה להיות על דיני נפשות
  לדיני ה”מלחמה” בדיני ממונות

  גם אם אתה צודק שבשפתנו העכשוית המטפורה של המלחמה משמשת לשניהם הרי זו מטפורה בלבד

  שלא לדבר על כך שלעצם הלגיטימיות של המלחמה הצבאית יש הטלת ספק מהותית כיום  [למעט מלחמת הגנה מובהקת] .20

 • x

  יש שתי סיבות שדבר מסוים שנראה בעייתי במשקפים אתיות טהרניות – יהיה מותר: האחד, זוהי הנורמה בשוק, ואם לא אתנהג לפי הנורמה ייגרם לי נזק מסוים.   הסיבה השנייה היא שמתוך הסתכלות כוללת המביאה מכלול ערכים שונים לסיטואציה – ההכרעה (אישית או “הלכתית”) היא לתת קדימות לערך אחר.  וכן לפעמים מותר לשקר מפני דרכי שלום, ולפעמים מותר להונות את היריב בכדי, למשל, להיות מסוגלים להתחרות בו – וכך העולם יהיה מקום יותר “טוב” עם מוצרים יותר אטרקטיבים (ההנחה היא שתחרות טובה לכלכלה).22

  תשובה

  יוסי צוריה

 • x

  בדיני ממונות יש  דברים שלא קובעים בהם הלכות אבל הם נמצאים בעיקר בקטגוריה של לפנים משורת הדין – “ועשיתם הטוב והישר בעיני ד”. הדין הבסיסי והמינמלי כן נקבע! ולכן אני מאמין שגם בעסקים וריגול תעשייתי חייבים הלכות מסויימות שמתאר מה אסור (לפחות המינמום)

  אני דווקא אוהב את המשל של יוסי למלחמה משום שכמו במלחמה יש הלכות כמו אשת יפת תואר שהם לא מקובלות בקוֹנטֶכּסט אחר אבל חיוני דווקא במלחמה בגלל הצרכים של האדם במצב הספציפי הזה – “דיברה תורה כנגד היצר הרע,” כך גם המלחמה כלכלית האיסורים צריכים לקחת בחשבון את הצרכים הספציפיים של כל חברה בסביבת תחרותית אינטנסיבית הזה והעובדה שמי שלא מצליח לא ישרוד

  תמיכה

  Steve Epstein

x

לטעמי, יש תחומים רבים במסגרת ה”אתיקה” שאי אפשר לקבוע בהם הלכות האם מותר או אסור שכן התשובה שונה ממקרה למקרה, מזמן מזמן וממקום למקום.  ולכן הדבר מסור לכל אדם לקבוע את התנהגותו – לפי הנתונים בשטח.

בתגובה לשאלת יוסי: האם אתה אומר שאין קווים אדומים כלל? ענה אברהם:

זאת לא אמרתי, אבל מקרה המבחן וגם המקרים הרחבים בעמדות הפתיחה – לא נופלים בקוים האדומים.  כלאמר – במקרים מסוימים אנשים מסוימים יכריעו לפי צו מצפונם כי הדבר מותר – ואחרים יכריעו לאיסור. ואלה ואלה הם אנשים מוסרים העושים הכרעה ערכית לפי מצפונם.

תשובה

Avraham Poupko

5 Comments
 • x

  זאת לא אמרתי, אבל מקרה המבחן וגם המקרים הרחבים בעמדות הפתיחה – לא נופלים בקוים האדומים.  כלאמר – במקרים מסוימים אנשים מסוימים יכריעו לפי צו מצפונם כי הדבר מותר – ואחרים יכריעו לאיסור. ואלה ואלה הם אנשים מוסרים העושים הכרעה ערכית לפי מצפונם.

  תשובה

  Avraham Poupko

 • x

  אברהם, מה מבחינתך יהיה חציית קו אדום במקרה של ריגול תעשייתי?20

 • x

  בשם אברהם פופקו: לא חסר דוגמאות. חברה ששולחת אדם מטעמה להתקבל בתור עובד לחברה מתחרה ולגלות את סודותיה המסחריים והטכנולוגיים. חברה שמספקת טובות הנאה לעובדי חברה אחרת כדי שאלו יספקו מודע סודי. חברה ששותלת “סוס טרויני” על מחשבים של חברה אחרת. כל אלו הם “אינם דברים המסורים ללב”, אלא אסורים ממש. (ולהבנתי גם החוק  רואה את זה כך)22

  תשובה

  Avraham Poupko

 • x

  אברהם, מה מבחינתך יהיה חציית קו אדום במקרה של ריגול תעשייתי?20

 • x

  לא חסר דוגמאות. חברה ששולחת אדם מטעמה להתקבל בתור עובד לחברה מתחרה ולגלות את סודותיה המסחריים והטכנולוגיים. חברה שמספקת טובות הנאה לעובדי חברה אחרת כדי שאלו יספקו מודע סודי. חברה ששותלת “סוס טרויני” על מחשבים של חברה אחרת. כל אלו הם “אינם דברים המסורים ללב”, אלא אסורים ממש. (ולהבנתי גם החוק  רואה את זה כך)

  תשובה

  Avraham Poupko

x

בדיני ממונות יש  דברים שלא קובעים בהם הלכות אבל הם נמצאים בעיקר בקטגוריה של לפנים משורת הדין – “ועשיתם הטוב והישר בעיני ד”. הדין הבסיסי והמינמלי כן נקבע! ולכן אני מאמין שגם בעסקים וריגול תעשייתי חייבים הלכות מסויימות שמתאר מה אסור (לפחות המינמום)

אני דווקא אוהב את המשל של יוסי למלחמה משום שכמו במלחמה יש הלכות כמו אשת יפת תואר שהם לא מקובלות בקוֹנטֶכּסט אחר אבל חיוני דווקא במלחמה בגלל הצרכים של האדם במצב הספציפי הזה – “דיברה תורה כנגד היצר הרע,” כך גם המלחמה כלכלית האיסורים צריכים לקחת בחשבון את הצרכים הספציפיים של כל חברה בסביבת תחרותית אינטנסיבית הזה והעובדה שמי שלא מצליח לא ישרוד

תשובה

Steve Epstein

2 Comments
 • x

  סטיב, איזה מינימום אתה מציע לקבוע בסיטואציה של ריגול תעשייתי?
  כמו-כן, מה ההבדל בין העיקרון של ‘לפנים משורת הדין’ לדברי אברהם שההכרעה היא לפי צו המצפון והנסיבות?20

 • x

  בשם סטיב אפשטיין: לגנוב מחשב של עובד של חברה תחרותי או להיכנס לבנין ולגנוב ניירות – דברים כאלה בטח אסור בכל מצב. אבל לקנות את המוצר של התחרות ולפתוח אותו כדי לבדוק, לראות ולנתח איך הוא עובד יכול להיות מותר אם כולם עושים את זה ודבר כזה מקובל בשוק

  ההבדל ביני לבין אברהם היא שהדברים שאני טוען למעלה שהם וודאי אסור לא מכריעים לפי המצפון והנסיבות של אף אחד – רק הדברים שהם בתחום ההיתר דנים ככה.

  תשובה

  Steve Epstein

x

“תערוכות וירידים נחשבים למוקדי ריגול תעשייתי מהמעלה הראשונה. כל שהמתחרה צריך לעשות הוא להצטייד במצלמה, ולצלם את סדרת המוצרים החדשה של היריב. יצרן מוצרי פלסטיק, למשל… יכול לתעד באמצעות מצלמה דיגיטלית את מוצרי היריב בזמן התערוכה, ולשגר את הצילומים באותו יום מחדרו שבמלון. הצילומים עוברים מיד למעבדות החברה בארץ, כך שעד שהמתחרים יוצאים אתם לשוק, החברה המקומית מכינה תשובה ציונית הולמת.
איך מתגוננים: כמעט בלתי אפשרי.” (מתוך: “ריגול תעשייתי: הזבל שלך, הרווח של המתחרים”, מודי קרייטמן)

האם אחרי הדברים הללו הליכה לתערוכות עדיין מותרת?20

3 Comments
 • x

  כל עוד אנו סוברים כי יש חובה (‘מצווה’) לפתח את העולם דרך כלכלה תחרותית, וכל עוד המעשים לא מנוגדים לחוק, יש היתר ואף חובה ללכת לתערוכות, שכן מתוך התחרות נמצא העולם כולו מרוויח.22

  תשובה

  יוסי צוריה

 • x

  ראה את דברי ליה אטינגר (מתוך: כלכלה עם פנים אנושיות) :
  “הוגה הרעיון של השוק החופשי… הכלכלן אדם סמית… תמך בהוצאות ציבוריות לחינוך מפני שהוא האמין בחשיבותן של סולידריות חברתית ונורמות חברתיות… אלא שההרחבה המתמדת של השוק, ההרחבה של התחומים שבהם אנשים מתומרצים לפעול על סמך האינטרס האישי והרווח הכספי, משנה את הנורמות החברתיות… השיטה הכלכלית הנוכחית שוחקת את המוטיבציות והנורמות התרבותיות הללו וללא התמודדות עם מגמות אלו הקפיטליזם מכיל את זרעי ההרס של עצמו.”

  האם הפגיעה בנורמות חברתיות אינה עילה לבדוק מחדש את חשיבות הכלכלה התחרותית כפי שהיא היום?20

 • x

  בוודאי שכדאי לבדוק מחדש אבל אין פירוש הדבר לזנוח את הכלכלה התחרותית.   למשל – יסוד חזק ביהדות הוא לא להניח לאזרח להגיע למצב של עוני מוחלט ללא יכולת לצאת ממנו.  גם בין חברות נראה לי שיש לשים גבול לכלכה התחרותית כאשר היא דוחפת חברה אחרת אל עבר פשיטת רגל.

  תשובה

  יוסי צוריה

x

מהדיון עולה ובצדק שמדובר בשורה של נושאים שונים. אינו דומה מקרה של פניה לבעל מלאכה קשה יום שהפניה אליו גורמת לו לתקוות שווא , לבין חברות עסקיות שהתחרות ביניהן נעשית בשוק משוכלל והיא חלק אינטגרלי של העיסוק היום יומי שלהן .נכון לטעמי גם להבחין בין ניסיון ליצור יתרון תחרותי לבין ניסיון להגן מפני התקפות.

אני מסכים שהתרבות העסקית המקובלת הינה מרכיב חשוב בנורמות הראויות . לא ניתן לצפות בכלכלה החופשית שלנו , שמן הסתם מקובלת עלינו כשיטה המועדפת , שאחד ישב בחיבוק ידיים כשהסביבה שלו נוהגת אחרות. איזה סיכוי יהיה לו ?

אני מניח שלא נוכל לוותר לעצמנו ולפעול לפי כללים פשוטים ואחידים. תמיד נהיה חייבים להיות רגישים לזולת ולוודא שלא ננצל חולשה כשהיא גלויה לעין. במקומות אחרים , הייתי ממעיט במגבלות.

באשר לשתילת מרגל. ובהנחה שאין בכך בעיה חוקית. הבעיה הראשונה היא של המרגל עצמו. האם סוג כזה של עבודה הוא עיסוק ראוי  .לגבי השולח – סביר להניח שבמרבית המקרים המטרה היא לגנוב ( ידע / מידע ). גניבה אסורה תמיד.עם זאת , זו יכולה פעולת הגנה ואת זה הייתי מתיר.

Haggai Goldberg

10 Comments
 • x

  חגי, האם אתה יכול לתת דוגמה להבדל בין פעולת הגנה ליצירת יתרון תחרותי?

  לכל המשתתפים, מה דעתכם על השאלה של חגי – האם עיסוק כמרגל תעשייתי הוא עיסוק לגיטימי?20

  חגי ,

  אתה צודק לגמרי כמובן וחייבים להפריד את הדיון הרחב הזה לסוגים שונים (מקבץ מקרים דומים) שעל כל אחד נקיים סוגיה נפרדת .

  האם יכול להגדיר מהן הקטגוריות /סוגים השונים – הראויים להפרדה זה מזה ?20

 • x

  חגי אני לא רואה במערכת עסקית כיצד ניתן להבדיל בין פעולת הגנה ליצירת יתרון תחרותי. כל הגנה בסופו של דבר מעגנת יתרון תחרותי. בסופו של דבר צריך לעמוד במטרות העסקיות כדי להצליח. בחלק מן המקרים, נוהגים בהגנה פסיבית ובחלק מן המקרים נוקטים ביוזמה אקטיבית ליצירת פער תחרותי. שתי הגישות למען אותה מטרה.
  לגבי השאלה האם עיסוק כמרגל תעשייתי הוא עיסוק לגיטימי. האם השואל בוחן את העניין מנקודת ראות הלכתית או מוסרית.

  מנקודת ראות הלכתית: להבנתי ריגול תעשייתי נושק לקניין רוחני. כיון שקנין רוחני לא היה קיים בזמן המשנה והתלמוד, לכן נצטרך לכתוב סדר שביעי של משנה סדורה בעניין (כפי שחז”ל עשו בסדר נזיקין). אולי נלמד את ספר זכויות יוצרים לפרופסור רקובר וממנה נערוך את המשנה. האפשרות השניה הינה לבחון מקרה זה כדינא דמלכותא מה שמביא אותנו לנקודת ראות מוסרית.

  מנקודת ראות מוסרית, במידה והמרגל תעשייתי נוהג בנורמות מקובלות, כמו הדוגמא שדנו השגת מידע בביקור בתערוכה, קבלת מידע דרך האינטרנט הרי העיסוק מקובל.22

  תשובה

  Moshe Shlissel

 • x

  בשם חגי גולדברג: חשבתי על העימות העסקי שהיה בין עלית לבין ורד הגליל ( אין לי מידע ממשי. רק מקריאת כותרות בתקשורת ).ורד הגליל ניגפה בפני עלית . הם היו זקוקים למידע מדוע הקמעונאים לא קונים מהם. בסופו של דבר התברר שעלית מפעילה לחצים כבדים על הקמעונאים ולמעשה מונעת מהם מלקנות את התוצרת של ורד הגליל ( זו דוגמא , ואינני בטוח בעובדות שכתבתי ). לצורך ההתמודדות  עם המצב ורד הגליל הייתה זקוקה למידע . הוא יכול לבוא גם מתוך עלית . האם מותר לה לעשות זאת ? זו התמודדות מול מונופול וורד הגליל הייתה זקוקה למידע אח”כ להוכחות. מותר או אסור ? לטעמי מותר.

  תשובה

  Haggai Goldberg

 • x

  1. יתכן והלחצים שעלית הפעילה היו לגיטימיים במסגרת תחרות כלכלית מקובלת.

  2. לו יצויר שהלחצים של עלית לא היו מקובלים. האם מותר לחברת ורד הגליל לפרוץ למחשבי עלית לקבל אינפורמציה על מהלכי החברה או לחילופין לחבר האזנה לספקים כדי ללמוד על מערכת היחסים בין עלית לספקים. אינני חושב כך. ורד הגליל יכולה לרגל אחר עלית באמצעים מקובלים והתנהלותה של עלית לא מתירה לורד הגליל לבצע דברים לא ראויים.

  3. לטעמי זו אחריות של הרגולציה למנוע מונופוליזציה ולא מתירה לאיזהו ארגון פרטי לנקוט באמצעים לא ראויים כדי למנוע אןתה.2

  מחלוקת

  Moshe Shlissel

 • x

  תודה לזיו שהעמיד דברים על דיוקם. מדובר בכרמית שניסתה לשווק את המותג של קדבורי. למיטב זיכרוני , עלית הפסידה. כלומר שהיא לא נהגה כשורה. אבל לגופו של עניין – אינני סבור שרשויות האכיפה הן הכתובת. האם יעלה על הדעת שאחרי שנים של התדיינויות ולאחר שכרמית תפשוט רגל , היא תסתפק בפיצוי ( שמן הסתם יהיה חלקי בלבד ) ? אני מסכים שגם במלחמה יש מותר ואסור. וזו באמת השאלה – מה הן הגבולות ?  אינני משפטן וגם לא פוסק הלכה. בתוך הגבולות האלה , מבחינה מוסרית בלבד , לטעמי – כל עוד אין פגיעה בנפש , הייתי מתיר הרבה מאוד.2

  מחלוקת

  Haggai Goldberg

 • קושיא

  Udi Lion

 • Haggai Goldberg

 • קושיא

  Udi Lion

 • Haggai Goldberg

 • Udi Lion

x

ראה את דברי ליה אטינגר (מתוך: כלכלה עם פנים אנושיות) :
“הוגה הרעיון של השוק החופשי… הכלכלן אדם סמית… תמך בהוצאות ציבוריות לחינוך מפני שהוא האמין בחשיבותן של סולידריות חברתית ונורמות חברתיות… אלא שההרחבה המתמדת של השוק, ההרחבה של התחומים שבהם אנשים מתומרצים לפעול על סמך האינטרס האישי והרווח הכספי, משנה את הנורמות החברתיות… השיטה הכלכלית הנוכחית שוחקת את המוטיבציות והנורמות התרבותיות הללו וללא התמודדות עם מגמות אלו הקפיטליזם מכיל את זרעי ההרס של עצמו.”

האם הפגיעה בנורמות חברתיות אינה עילה לבדוק מחדש את חשיבות הכלכלה התחרותית כפי שהיא היום?20

x

נניח שיש שוק עם שני שחקנים – אחד גדול ומבוסס והשני קטן וחדש.  האם יש מקור או סברה  להבדיל בין מה שמותר לעשות לשחקן הקטן מול הגדול לעומת מה שמותר לגדול מול הקטן?   מערכת כזאת היתה מכילה בתוכה מערכת איזונים מעניינת.

קושיא

יוסי צוריה

One comment
 • x

  בוודאי שכן. נושא הגדלת התחרות מאוד מדובר כיום והוא נושא ראשון במעלה במדיניות הכלכלית שעל סדר היום. באופן פורמלי יש את החוקים הקשורים להגבלים העסקיים.הנגזרת היא אבחנה בין החובות המוטלות על גוף גדול ובין החובות המוטלות על גוף קטן. הכללים  לטעמי , כפי שכבר הצעתי , הם לפי חוקי המדינה.

  תשובה

  Haggai Goldberg

x

ניסיתי לחשוב על חלוקת הנושא לסוגים שונים, ללא הצלחה. באופן כללי אינני רואה בחוק תחליף למוסר, אך בנסיבות שלפנינו , עקב המורכבות של המציאות , הייתי מסתמך על חוקי המדינה. מערכת החוקים מנסה להסדיר את ההתנהגות הרצויה , ולמרות שהיא מפגרת תמיד אחרי המציאות , היא הטוב ביותר שניתן להגיע אליו.

לצד שמירת החוק הייתי מנסה להגדיר כללי אתיקה – מתי מותר להסתפק בשמירה על החוק ומתי קיימת חובה מוסרית לנהוג לפנים משורת הדין.

Haggai Goldberg

2 Comments
 • x

  זו שאלה מענינת שכבר שנים מעסיקה אותי לגבי בעלי מקצוע כמוך [רואי חשבון] .

  נדמה לי שמה שהופך רו”ח לטוב עבור הקליינטים שלו הוא העובדה שהוא יכול לנצל לקונות/פרצות בחוק.

  מה שקרוי [תקן אותי אם אני טועה ] “תכנון מס” ..

  לכאורה יש כאן “תחמון” של  הציבור [המדינה ] – אני טועה?20

  ברור לי שעבירה על החוק [גם אם כזו שקשה להתחקות אחריה] היא אסורה.

  אני שואל לגבי לקונות /פרצות וכו’ – שברור שכוונת המחוקק , והצדק הבסיסי הוא שהלקוח ישלם אבל הוא יכול לנצל את הפרצה וכוכ’ ולא לשלם2020

  קושיא

  Udi Lion

 • x

  אנחנו מבחינים בין תכנון מס לגיטימי לבין תכנון שאינו לגיטימי. ניתן לתכנן עסקה באופן שתעמוד בדרישות החוק והרגולציה , ותשרת את הלקוח. זה בוודאי מצריך ידע , ניסיון וחכמת חיים. לעזור ללקוח לעבור על החוק באופן שיקשה לתפוס אותו , אינו לגיטימי.
  כוונת המחוקק מעורפלת . לא אחת קיים מרחק רב בין הרציונל הבסיסי של חוקים ( אני מדבר על סמך שיחה עם מחוקק ) לבין היישום שלהם. לא תמיד אני מסכים עם מטרת החוק. לכן אין לטעמי בעיה מוסרית לחמוק מהחוק ( בתנאי שלא אעבור עליו ).לגבי הצדק הבסיסי – גם הוא משתנה מאדם לאדם, ובדרך כלל היועץ לא אמור לייעץ לגביו ללקוח. כמובן כל עוד זה אינו נוגד באופן מהותי את ערכיו של היועץ. גם האפשרות שהאחד ישלם לפי הצדק כפי שהוא נראה בעיניו בעוד האחר יחמוק בגלל שערכיו שונים – גם זה אינו “צדק”.22

  תשובה

  Haggai Goldberg

x

היא גופא!

בעצם אני סתם שואל אותך . זו שאלה בעצם שאלה לכל הפורום.

הרי גם ה”חוק” במקרים רבים איננו צודק אלא כתוצאה מהפעלת לחצים [לובי] של בעלי הכוח שכמובן דואגים לשמר את יתרונם היחסי .

נניח שיש מצב שכזה :

א. האם נכון לגזור על עצמך שלא ל”נצל” את עיוותו של החוק ?

ב. גם אם א’ נכון – האם נכון לסייע למי שעומד לנצלו כמו המקרה של רואה החשבון אבל כמובן שהוא יכול להיות נכון לגבי בעלי מקצוע /חברים וכו’

יתכן שיש מקום לחילוק בין מי שזהו מקצועו – שאולי בענין זה חובתו ללקוחו [לא רק מסיבה אינטרסנטית אלא בגלל שאעל דעת זו הוא מקבל שכר ] לבין מי שאינך מחוייב לו , כמו למשל חבר . האם נכון להציע לחבר אפשרות התחקות /מעקף לחוק לטובת עצמו – או שמא יש כאן משום לפני עיוור לא תתן מכשול20

קושיא

Udi Lion

Haggai Goldberg

Last opinions

user profile image
Haggai Goldberg
4.09.2015 9:02
המחשבה שאנחנו יכולים לקבוע עמדה לגבי חוק מסוים , האם הוא “צודק” או שהוא פרי אינטרסים, היא כשלעצמה טעות. אני סבור שגם המחוקקים עצמם אינם יודעים זאת. גם תפיסת הצדק של האחד אינה בהכרח מקובלת על האחר. לכן לא ניתן להימנע , גם עבור אלה  שתפיסתם מוסרית , מכך שהרצון ליישום החוק  לא יהיה זהה. לכן אין כאן ניצול ולא עיוות החוק. לגבי השאלה האם מותר לעזור תמורת שכר לעשיית מעשה לא מוסרי אך חוקי , למי שזה המקצוע שלו – התשובה תלויה לטעמי בתוצאת השיקלול של עצמת העבירה המוסרית לעומת הנזק לנותן השירות. במקרים רבים אפשר להציג את האפשרויות , תוך הסבר של המשמעויות, ומתן התראה על הבעייתיות בכל דרך.
user profile image
Udi Lion
20.08.2015 16:39
שאלה לכל הפורום,

במצב שה”חוק” איננו צודק ונובע מהפעלת לחצים של בעלי הכוח הדואגים לשמר את יתרונם היחסי:

א. האם נכון לגזור על עצמך שלא ל”נצל” את עיוותו של החוק ?

ב. גם אם א’ נכון, האם נכון לסייע למי שעומד לנצלו כמו המקרה של רואה החשבון ?

ג. ייתכן שאפשר לחלק בין מי שזה מקצועו ויש לו חובה ללקוח ממנו הוא מקבל שכר, לבין מי שאינך מחויב לו כמו חבר. האם נכון להציע לחבר אפשרות מעקף של חוק או שמא יש כאן משום לפני עיוור לא תתן מכשול?

user profile image
Haggai Goldberg
20.08.2015 16:25
אנו מבחינים בין תכנון מס לגיטימי לבין תכנון שאינו לגיטימי. ניתן לתכנן עסקה שתשרת את הלקוח וגם תעמוד בדרישות החוק. עזרה ללקוח לעבור על החוק באופן שיקשה לתפוס אותו אינה לגיטימית.
אמנם לא אחת קיים מרחק רב בין הרציונל הבסיסי של חוקים (על סמך שיחה עם מחוקק) לבין היישום שלהם. לא תמיד אני מסכים עם מטרת החוק, לכן אין לטעמי בעיה מוסרית לחמוק מהחוק בתנאי שלא אעבור עליו.
גם הצדק הבסיסי משתנה מאדם לאדם, ובדרך כלל היועץ לא אמור לייעץ לגביו ללקוח, כל עוד זה אינו נוגד את ערכיו של היועץ. לכן, האפשרות שאחד ישלם לפי הצדק לטעמו בעוד השני יחמוק בגלל שערכיו שונים גם היא אינה “צדק”.
user profile image
Udi Lion
20.08.2015 16:21

נדמה לי שרואי חשבון כמוך נחשבים טובים עבור הלקוח אם הם יודעים לנצל לקונות-פרצות בחוק, נדמה לי שזה קרוי “תכנון מס”. אני מדבר על מקרים שברור כי כוונת המחוקק והצדק הבסיסי דורשים שהלקוח ישלם, אך מנצלים את הפרצה?

 

Members