להתחברות

פתיחה

לא צריך להוכיח

לא צריך להוכיח

כמו במציאות המובאת בגמרא ביבמות, אין מצווה להוכיח במציאות החברתית בישראל כיום.
מכיוון שהקיטוב הציבורי כל כך גדול ממילא אין מי שישמע לתוכחה, יפנים וישנה את דרכיו הקלוקלות, ומילות תוכחה רק ילבו שנאה.

מצווה להוכיח

מצווה להוכיח

כמו שאמר הרמב"ם:  צריך להוכיח עד שהחוטא יכה אותו ויאמר "איני שומע"
יש מצוה להוכיח. מצוות התוכחה מורכבת ולכן יש להתייחס לכל מקרה לגופו, אבל וודאי שבאופן כללי צריך להוכיח במקרה שראית מקרה עוולה גם עם הסיכוי לשינוי דרך אינו גבוהה.

sources

סיכום

הדיון סביב התבטאות סגן הרמטכל בערב יום השואה – עסק [בצדק] בגופם של דברים: כלומר האם יש מקום להשוואה כלשהיא בין התהתליכם של שנות השלושים באירופה לתהליכים אצלנו .

 

אבל רצינו דווקא לחדד סוגיה שהיא בלתי תלויה במקרה הפרטי של גולן והיא : שאלת התוכחה בימינו .

 

לו יצוייר שדעתו של גולן צודקת – האם היה נכון שיבטא אותה ? להמשך קריאה>

הדיון

 • מיכאל ברמץ

  הבעת דעה על ידי קצינים בצבא

  הבעת דעה על ידי קצינים בצבא

  (צפיה בדעה במקור)
 • הרב אלעזר גולדשטיין

  השאלה המרכזית  דווקא שאלת סמכות של הצבא לעומת סמכות שלטון. מציאות שבה קציני צבא נוקטים עמדה שהיא כמעט פוליטית המנוגדת… השאלה המרכזית  דווקא שאלת סמכות של הצבא לעומת סמכות שלטון. מציאות שבה קציני צבא נוקטים עמדה שהיא כמעט פוליטית המנוגדת לממשלה היא הסוגיה המרכזית והבעייתית. צבא הוא הזרוע המבצעת של השלטון, משום כך הסמכות שלו יונקת מסמכות השלטון כלומר הממשלה. באופן כללי שלטון דרך הצבא עושה דברים שאסורים על יחידים כגון להרוג מצד אחד ומצד שני לחייב חיילים לסכן את חייהם דבר המנוגד במקרים רבים להלכה הפרטית. על פי  דברי הרב  קוק  ואחרים ,  סמכות השלטון לבצע מהלכים צבאיים נובעת מכח "הכלל" ונציגיו בממשלה, ולא מכח של יחיד גם אם הוא מפקד בחיר בצבא. לכאורה ניתן להשוות זאת לסרוב פקודה, שבו היחיד אומר לא לציווי הכלל. אלא שיש להבחין בין  "הזכות" להניח את המדים וללכת, שמקובל בשלטון דמוקרטי ל עומת "הזכות" להגיד ולבצע את עמדתך האישית המנוגדת לשלטון תוך ציפייה להישאר בתוך המערכת באופן שעלול לגרום לכישלון למשימה שמטילה הממשלה על החייל, זה פחות או יותר הפיכה צבאית ואינה בסמכות אף אחד.   (צפיה בדעה במקור)
 • פרופ' מאיר בוזגלו

  יקצין צבא לא יכול להיות אינטלקטואל זועם. זה לא אומר שהצבא לא צריך לאפשר לקצינים ולחיילים מקום לדיון פתוח ונוקב.… יקצין צבא לא יכול להיות אינטלקטואל זועם. זה לא אומר שהצבא לא צריך לאפשר לקצינים ולחיילים מקום לדיון פתוח ונוקב. אבל אי אפשר שקצין חיל האויר יביע מחר עמדה על התנחלויות, וקצין מודיעין יענה לו. דרך אגב, שאלה שיש לדון בה היא האיסור על עובדי מדינה להביע עמדתם על מדיניות. זה נראה לי חמור ודורש עיון. (צפיה בדעה במקור)
 • אברהם בלונדר

  דברי סגן הרמטכ"ל היו כלליים על שמירת אתיקה בצה"ל ולא קשורים לעמדות הממשלה בנושא זה או. הממשלה היא זאת שמנסה לתת… דברי סגן הרמטכ"ל היו כלליים על שמירת אתיקה בצה"ל ולא קשורים לעמדות הממשלה בנושא זה או. הממשלה היא זאת שמנסה לתת צביון פוליטי לסגן הרמטכ"ל במטרה להימנע מדיון עינייני בדבריו. לא הושמעה כל התיחסות ענניינית לתוכן דברי יאיר גולןע"י ראש הממשלה, למעט המנטרות הרגילות שאנחנו הכי טובים, הכי יפים,.. בהגדרה. (צפיה בדעה במקור)
 • מיכאל ברמץ

  האם תוכחה רצוייה בחברה הישראלית

  האם תוכחה רצוייה בחברה הישראלית

  (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  הדיון סביב התבטאות סגן הרמטכל  - התמקד[בצדק] להשוואה כלשהיא בין התהליכים של שנות השלושים באירופה לתהליכים אצלנו . אבל דומה… הדיון סביב התבטאות סגן הרמטכל  - התמקד[בצדק] להשוואה כלשהיא בין התהליכים של שנות השלושים באירופה לתהליכים אצלנו . אבל דומה שיש דווקא לחדד סוגיה עקרונית ורחבה יותר שהיא בלתי תלויה באותו דיון  והיא : שאלת התוכחה בימינו . גם אם נניח שגולן צדק  - האם נכון היה למי שמאמין בה לבטא  ? לכאורה האם לא על תוכחה שכזו קבעו חזל: בספרי דברים (שם פיסקא א, מהדורת פינקלשטיין): 'דבר אחר אל כל ישראל', מלמד שהיו כולם בעלי תוכחה ויכולים לעמוד בתוכחות. אמר רבי טרפון: העבודה! אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. אמר רבי אלעזר בן עזריה: העבודה! אם יש בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחות. אמר רבי עקיבא העבודה! אם יש בדור הזה שיודע היאך מוכיח! האם לאור זאת , מרבית התוכחות של אישים מימין ומשמאל - שברור שמשכנעים את המשוכנעים ומקוממים את המתנגדים הם תוכחה פסולה ? (צפיה בדעה במקור)
 • קושיא
  עורך

  שימו לב שפצלנו את הדיון לשני פרקים נפרדים :א. מהם גבולות הבעה ציבורית של עמדה על ידי קציני צהלב. האם…

  שימו לב שפצלנו את הדיון לשני פרקים נפרדים :

  א. מהם גבולות הבעה ציבורית של עמדה על ידי קציני צהל

  ב. האם נאומי התוכחה מימין ומשמאל אינם סותרים את העקרון של
  "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע
  כך מצוה  שלא לומר דבר שאינו נשמע "

  (יבמות סה:)

   ברור שבחברה הישראלית כיום
  כל "נאום" שכזה משכנע את המשוכנעים בלבד
  ומקומם את המתנגדים מראש 

   

  (צפיה בדעה במקור)
 • רותם צור

  אינני בטוח שדיני התוכחה שלעיל  רלוונטיים  בהקשר של תוכחה ציבורית . נדמה לי שההקשר הוא של אדם הרואה את חברו החוטא… אינני בטוח שדיני התוכחה שלעיל  רלוונטיים  בהקשר של תוכחה ציבורית . נדמה לי שההקשר הוא של אדם הרואה את חברו החוטא , אבל כשמדובר בתוכחה לציבור , שממילא מורכב מאישים שונים : כאלה שלא זקוקים לתוכחה , כאלו שידחו את התוכחה וכאלו שאולי הדברים עשויים  להועיל - אין מקום להמנע מתוכחה ולו רק בשביל האחרונים (צפיה בדעה במקור)
 • מיכאל ברמץ

  האם דווקא אובמה נוהג על פי ההלכה?

  האם דווקא אובמה נוהג על פי ההלכה?

  (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  לכאורה , אובמה בסרבנותו העיקשת להגדיר את הטרור כאסלאמי הולך לשיטת חז"ל   שסוברת ששאלת התוכחה תלוייה בתוצאותיה הצפויות .… לכאורה , אובמה בסרבנותו העיקשת להגדיר את הטרור כאסלאמי הולך לשיטת חז"ל   שסוברת ששאלת התוכחה תלוייה בתוצאותיה הצפויות . "כתגובה לביקורת כנגדו אמר הנשיא אובמה, כי הסיבה לכך שהוא נמנע מהגדרת ארגוני הטרור הללו כארגוני טרור "אסלאמיים", היא משום שארגונים כדוגמת 'אל-קאעידה' וארגון 'המדינה האסלאמית', צמאים ללגיטימציה, ועל כן מנסים לנכס לעצמם את האסלאם, ולתייג את פעולותיהם ככאלו שנעשו בהתבסס על קדושתו.   לטענתו, הגדרת הטרור כאסלאמי תסייע להם להשגת אותה לגיטימציה, על אף שאינם זכאים לה שכן הם אינם מייצגים את האסלאם. מנהיגי אותם ארגונים, לטענתו, אינם מנהיגים דתיים, כי אם מחבלים. לכן, חשוב להדגיש כי אמריקה אינה נמצאת במלחמה כנגד האסלאם, אלא כנגד אותם אנשים אשר עיוותו וניכסו אותו לעצמם ולמטרותיהם , והם אינם מייצגים את רובם המכריע של המוסלמים. (צפיה בדעה במקור)

מקורות עיקריים