להתחברות

שחרור קצב | מקורות

מקרא ומפרשיו (6)

חטאת נשיא

ספר ויקרא, פרק ד'
המשך

בעל שררה בהכרח יחטא

החזקוני בפירושו לתורה
המשך

"אשר" כאושר העתיד להתקיים

מלבי"ם, ויקרא ד, כב, ד"ה אשר נשיא יחטא.
המשך

במשפט התורה יש רק מעצר וחקירה

פירוש הרש"ר הירש לתורה (שמות כא, ו, ד"ה ועבדו)
המשך

אחרונים (4)

עוול המלך

רבי עובדיה ספורנו, ויקרא ד, כב, ד"ה אשר נשיא יחטא
המשך

"אשר לא תעשינה בשגגה"

הנצי"ב מוולוז'ין בהעמק דבר, ויקרא ד, כב, ד"ה אשר נשיא יחטא.
המשך

"אשר"- לשון ודאי

רבנו בחיי בפירושו לתורה
המשך

כבוד העם

משך חכמה, ויקרא ד, כב, ד"ה אשר נשיא יחטא.
המשך

אגדה ומחשבה (1)

ספרי הלכה (0)

אין מקורות

שו"ת (0)

אין מקורות

מקורות עכשוויים (3)

חכמת העולם (0)

אין מקורות

מקורות אקדמיים (0)

אין מקורות

מידע ונתונים (0)

אין מקורות