להתחברות

בית מדרש

יוסי צוריה

יוסי צוריה הוא איש הייטק,תורה ופילוסוף של הטכנולוגיה. ממקימי עופרה, קצין בגולני וממקימי NDS (שנמכרה לסיסקו ב2010) שם מילא סידרה של תפקידי ניהול בכירים. הוא יזם, משקיע ומעורב במספר מיזמי היי טק. ממקימי סוגייה וחבר הנהלה. אוהב לפרש ומאמין ש"אין בית מדרש ללא חידוש". מאמין שליהדות יש בשורה גדולה למאה ה21 ואנו צריכים ליילד אותה.

סוגיות בהשתתפות יוסי צוריה

שחרור קצב

האם יש לחון את משה קצב או לנכות שליש ממאסרו?

הדרישה למקוריות

האם ראוי שלמלקט ועורך של טקסטים של אחרים, יהיו זכויות קניין?

הזכות לעבודה

האם פיתוח טכנולוגיה שתוציא מיליוני אנשים ממעגל העבודה היא דבר חיובי, שלילי או ניטרלי?

ממציא שלא טרח

האם יש חיוב מוסרי להגן על המצאה שנתגלתה באקראי וללא טורח ?

חופש המימון בתרבות

האם יש למדינה זכות להתערב במימון מוסדות תרבות?

מטא הלכה

פתיחה לשאלת יישום התורה ההלכתי בימינו

ריגול תעשייתי

באילו מקרים מותרת שליחת "מרגל" לבדיקת מחירי החברה המתחרה?

הונאה בעסקים

פתיחה לדיון בשאלת הלגיטימיות של הונאה בעסקים