להתחברות

בית מדרש

הרב יואל בן נון

סוגיות בהשתתפות הרב יואל בן נון

ישראל ונאציזם?!

הסוגיות המרכזיות שעולות בעקבות דברי סגן הרמטכ"ל

הדרישה למקוריות

האם ראוי שלמלקט ועורך של טקסטים של אחרים, יהיו זכויות קניין?

ממציא שלא טרח

האם יש חיוב מוסרי להגן על המצאה שנתגלתה באקראי וללא טורח ?