בית מדרש

Yoel Bin Nun

Rabbi Yoel Bin-Nun is an Israeli educator and Rosh Yeshivah who has spearheaded the revolution in Tanakh-study in Israel, primarily at Yeshivat Har Etzion and the Herzog Teachers’ College in Alon Shevut. He has written numerous articles and books on Tanakh, Jewish history, Jewish thought and halakhah.

Yoel Bin Nun

ישראל ונאציזם?!

הסוגיות המרכזיות שעולות בעקבות דברי סגן הרמטכ"ל

הדרישה למקוריות

האם ראוי שלמלקט ועורך של טקסטים של אחרים, יהיו זכויות קניין?

Invention By Chance – Moral Right?

האם יש חיוב מוסרי להגן על המצאה שנתגלתה באקראי וללא טורח ?