להתחברות

בית מדרש

חגי גולדברג

רואה חשבון עצמאי. יו"ר ומייסד של עמותות שבילים ( ייעוץ בהתנדבות בנושאים כלכליים ).

סוגיות בהשתתפות חגי גולדברג

הזכות לעבודה

האם פיתוח טכנולוגיה שתוציא מיליוני אנשים ממעגל העבודה היא דבר חיובי, שלילי או ניטרלי?

ריגול תעשייתי

באילו מקרים מותרת שליחת "מרגל" לבדיקת מחירי החברה המתחרה?

הונאה בעסקים

פתיחה לדיון בשאלת הלגיטימיות של הונאה בעסקים