בית מדרש

Haggai Goldberg

Haggai Goldberg

The right to work

האם פיתוח טכנולוגיה שתוציא מיליוני אנשים ממעגל העבודה היא דבר חיובי, שלילי או ניטרלי?

ריגול תעשייתי

באילו מקרים מותרת שליחת "מרגל" לבדיקת מחירי החברה המתחרה?

הונאה בעסקים

פתיחה לדיון בשאלת הלגיטימיות של הונאה בעסקים