להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

ספסל ברשות הרבים

לדוגמא, אם אדם יוצר ספסל ומניחו ברשות הרבים לזמן ארוך –

אנו נאמר שאין בכוחו לאסור על אנשים לשבת עליו,

שכן בעצם העובדה שהוא הניח אותו ברשות הרבים לזמן ארוך הוא הפקיר אותו.

באותה רוח ניתן לאמר שברגע ההעברה של הקניין הרוחני לרשות הציבור

מתחיל כאן תהליך של הפקרה שמתרחש לאחר זמן מקובל.

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק