להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

מה בין זכויות יוצרים לרישום פנטנטים

על אף הדמיון הרעיוני, זכויות יוצרים ופטנטים שונים מאוד זה מזה.
האחרונים עניינם בהמצאות – הם עוסקים באמצעים, בתהליכים ובחומרים.
זה תחומם של מהנדסים ומדענים, של אנשי טכנולוגיה.
לעומת זאת, מקומן הטבעי של זכויות יוצרים הוא בעולם הספרות והאמנות, הדרמה והמוסיקה,
אם כי הן גלשו גם לתחומים טכניים ולעולם התוכנות – גלישה שאינה רצויה תמיד.

מעבר לכך, קיימים הבדלים מעשיים ניכרים בין פטנט לבין זכות יוצרים:
פטנט מגן על המצאה; זכות יוצרים מגינה על ביטוי. פטנט חייב ברישום;
זכות יוצרים מתקיימת ללא פעולה פורמלית כלשהי.

בתחום הפטנטים קיימת דרישה לחדשנות; בזכויות היוצרים מסתפקים במקוריות בלבד.
פטנט מקנה לבעליו מונופולין על ההמצאה; זכות היוצרים מגינה רק בפני העתקה;
המקדים ברישום פטנט רוכש בלעדיות על פני מתחריו גם אם אלה לא העתיקו את המצאתו;
זכויות יוצרים עשויות להתקיים בנפרד לשניים או ליותר שיצרו ביטויים דומים ואף זהים,
אם כל אחד מהם הגיע לכך באופן עצמאי.
לפטנט חיים קצרים; זכות היוצרים עשויה להתקיים שלושה דורות או יותר, עד שתפוג.
פטנט ניתן במעין "עסקת חליפין" שבמסגרתה נדרש הממציא,
בתמורה לזכויות הייחודיות בפטנט, לגלות את הידע הטמון בו;
זכות יוצרים מוענקת ליוצר גם אם ישמור בסוד את היצירה.
זאת ועוד, בעוד שדיני פטנטים עוסקים בזכויות כלכליות בלבד,
זכויות יוצרים עוסקות גם בקשר האישי שבין היוצר לבין יצירתו,
הבא לידי ביטוי בזכות המוסרית.

אתר  "טוני גרינמן משרד עורכי דין לדיני קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר"

ראו גם את הספר "זכויות יוצרים"

 

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק