להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

זכויות היוצרים בהלכה | הרב ש' אישון

אין פגם מוסרי בעצם הפגיעה בזכות היוצרים. הפגם המוסרי נעוץ רק בנזק הכלכלי הנגרם ליוצר", ומשום כך גם על פי החוק האזרחי יש להתייחס לזכותו של היוצר רק באספקלריא של הנזק הכלכלי שנגרם לו, בדומה למצב בהלכה של היום, הדנה בתחום זה תוך הסתמכות על שיקולים כגון 'יורד לאומנות חברו', 'נהנה' וכו'

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק