להתחברות

פתיחה

ללא טורח – אין קנין רוחני

ללא טורח – אין קנין רוחני

ללא טורח אין פעולה קנינית .

הנימוק המוסרי היחיד לגבי זכות הקנין נובע מכך
שיש לתגמל את הממציא על טרחתו ויגיעתו עליה ולפיכך מגיע לו "שכר"
(כפי שטען הרב יואל בן נון בשאלת הקנין העקרונית)

הגנה מותנית ברישום פטנט

הגנה מותנית ברישום פטנט

פעולת רישום הפטנט – היא פעולה קנינית היוצרת זיקה בין הממציא להמצאתו . בלעדיה אין לו זכות קנינית

 

יש למצא איזון

יש למצא איזון

יש למצוא איזון בין התמריץ לתועלת הכלל . כך למשל בחוקה האמריקאית מבטיחה זכויות בלעדיות למשך פרקי זמן מוגבלים .
אפשרות נוס נקודת איזון כלכלית – מעבר לרווח מסוים (או אחוז רווח על ההשקעה) – ההמצאה עוברת לרשות הציבור .

סיכום