להתחברות

פתיחה לקניין רוחני | מקורות

האם מוסד תורני מחויב לשלם לעובדיו?

כל מי שמקבל משכורת על יצירה רוחנית, ועל פעילות רוחנית,
מעיד מול שמים וארץ שיש בזה ממש,
שהרי אי אפשר להתפרנס מדבר שאין בו ממש,
וגם מי שיאמר שהוא מקבל 'שכר בטלה' על הזמן שהוא משקיע בעבודתו,
הרי ברור, שזמן בטלה הוא דבר שאין בו ממש.

 

מקרה לדוגמא :
האם יעלה על הדעת שמוסד תורני יטען
שאיננו חייב לפי ההלכה לשלם לעובדיו 'הרוחניים' שכר,
אלא כ'פועל בטל',
וכל הזכויות הסוציאליות שלהם הן דבר שאין בו ממש, ואין להם זכויות בו, אלא שהם משלמים על פי חוקי המדינה,
אבל כאשר יבא יום ויחילו את 'חוקי התורה הקדושה',
יצטרכו כל העובדים הרוחניים לצאת לשוק,
ולהתפרנס ממלאכה שיש בה ממש.

מקורות אחרונים

Avatar

הנותן דינר לעני

בבא מציעא ע"ח:

Avatar

הנותן דינר לעני

בבא מציעא ע"ח: