להתחברות

בית מדרש

עורך

סוגיות בהשתתפות עורך

מצווה שלא להוכיח?

האם תוכחה נכונה במצב הקיטוב של החברה הישראלית ?

ישראל ונאציזם?!

הסוגיות המרכזיות שעולות בעקבות דברי סגן הרמטכ"ל

שחרור קצב

האם יש לחון את משה קצב או לנכות שליש ממאסרו?

הדרישה למקוריות

האם ראוי שלמלקט ועורך של טקסטים של אחרים, יהיו זכויות קניין?

ממציא שלא טרח

האם יש חיוב מוסרי להגן על המצאה שנתגלתה באקראי וללא טורח ?

חופש המימון בתרבות

האם יש למדינה זכות להתערב במימון מוסדות תרבות?

מטא הלכה

פתיחה לשאלת יישום התורה ההלכתי בימינו

נישואין במדינה יהודית ודמוקרטית

כיצד ניתן ליישב בין ה"יהודי" ל"דמוקרטי" בנושא הנישואין?

אוצרות הטבע שלנו?

כיצד על המדינה לנהוג בחידוש זיכיונות על אוצרות טבע?

ריגול תעשייתי

באילו מקרים מותרת שליחת "מרגל" לבדיקת מחירי החברה המתחרה?