להתחברות

בית מדרש

אברהם פופקו

אדריכל תוכנה בכיר בחברת סיסקו. למד בישיבת ההסדר ובכולל בשעלבים ובעל תואר ראשון ושני מהאוניברסיטה העברית. כותב וחוקר אודות השפעת התקשורת האלקטרונית על חיים ותרבות יהודיים.

סוגיות בהשתתפות אברהם פופקו

ישראל ונאציזם?!

הסוגיות המרכזיות שעולות בעקבות דברי סגן הרמטכ"ל

ממציא שלא טרח

האם יש חיוב מוסרי להגן על המצאה שנתגלתה באקראי וללא טורח ?

חופש המימון בתרבות

האם יש למדינה זכות להתערב במימון מוסדות תרבות?

ריגול תעשייתי

באילו מקרים מותרת שליחת "מרגל" לבדיקת מחירי החברה המתחרה?

הונאה בעסקים

פתיחה לדיון בשאלת הלגיטימיות של הונאה בעסקים