להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

ההלכה חזקה מדינא דמלעכותא

דינא דמלכותא אינו מועיל במקום שיש פסק הלכתי מחייב.

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק