להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

ר' יוחנן מפר זכות קנין תרופתית

עבודה זרה כח, א

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק