להתחברות

ריגול תעשייתי | מקורות

מלחמת הרשות

רמב"ם יד החזקה, הלכות מלכים, פרק ה הלכה א:

"…מלחמת הרשות – והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו."

לקריאה נוספת

 

מקורות אחרונים באתר

Avatar

השגת גבול

חתם סופר ז"ל חו"מ סי' עט