קניין רוחני | Resources

מבוא לקניין רוחני

לקריאת המבוא שהוכן על ידי ר’ אברהם בלונדר
המבוסס על מאמרו של  הרב חיים נבון  כאן