להתחברות

אוצרות הטבע שלנו? | מקורות

מאבק הלודיטים

פרשת הלודיטים הינה פרשיה לא כל כך מוכרת מתקופת המהפכה התעשייתית. נהוג להגדיר כי המהפכה התעשייתית הוא השם המקובל לשורה של שינויים חברתיים וכלכליים שהתחוללו באנגליה ואחר–כך באירופה ובארצות הברית, החל מאמצע המאה השמונה עשרה ועד מחצית המאה התשע עשרה. המהפכה החדירה שכלולים ומיכון בייצור החקלאי והתעשייתי והובילה לעיור חלק ניכר מן האוכלוסייה, גידול ניכר במספר התושבים והעלאת רמת חייהם. המונח נטבע במאה התשע עשרה על–ידי לואי-אוגוסט בלנק ופרידריך אנגלס. מקובל לתארך את מועד תחילתה של המהפכה התעשייתית לשנת 1760 ואת סיום הגל הראשון שלה לשנת 1830.

פרשת מרד הלודיטים הינה פרשיה ייחודית בתולדות המהפכה התעשייתית. מדובר על התארגנות מחתרתית של עובדי תעשיית הטקסטיל באנגליה.במסגרת התארגנות זו התכוונו הלודיטים להשמיד את מכונות האריגה המונעות ע"י מנועי קיטור. מכיוון שמכונות אלה ייעלו את תהליך הייצור וגרמו לפיטורים המוניים של עובדי תעשיית הטקסטיל.

שנת 1811 מתועדת כשנה הראשונה בה נעשה מרד אלים ועקוב מדם כנגד התקדמות הטכנולוגיה. הימים ימי המהפכה התעשייתית והתנועה העממית של ה"לודיטים" נשאה את נס המרד. תחילת המרד בנוטינגהם אנגליה, בקרב קבוצת אורגים שסירבו להכנסת מכונת אריגה אוטומטית למפעלים. פניתם להנהלת החברה לא נענתה והם פנו לתגובה אלימה. כחלק מהמרד השליכו העובדים נעלי עץ למכונות האריגה וגרמו לנזק גדול למפעל. אגב, נעליים אלו כונו באותה תקופה sabot ומכאן מקור השם sabotage . מהומות הלודיטים התפשטו לערים נוספות באנגליה במשך השנים 1811-1812. ב- 1813 הוצאו 17 מהמורדים להורג. המאבק נגדם החליש את אנגליה באותה תקופה במלחמתה בשדה הקרב מול נפוליון.

ישנן פרשנויות שונות האם המרד ומהפכת הנגד למהפכה התעשייתית נבעו מסוג של מחאת עובדים או מפחד משינוי ומטכנולוגיה.