להתחברות

שחרור קצב | מקורות

חוק שחרור על-תנאי ממאסר

מקורות אחרונים

Avatar

חטאת נשיא

ספר ויקרא, פרק ד'