להתחברות

קניין רוחני | מקורות

זכויות היוצרים בהלכה | הרב ש' אישון

אין פגם מוסרי בעצם הפגיעה בזכות היוצרים. הפגם המוסרי נעוץ רק בנזק הכלכלי הנגרם ליוצר", ומשום כך גם על פי החוק האזרחי יש להתייחס לזכותו של היוצר רק באספקלריא של הנזק הכלכלי שנגרם לו, בדומה למצב בהלכה של היום, הדנה בתחום זה תוך הסתמכות על שיקולים כגון 'יורד לאומנות חברו', 'נהנה' וכו'

מקורות אחרונים