להתחברות

חופש המימון בתרבות | מקורות

הצעת חוק – נאמנות באמנות

"באחריותו של משרד התרבות לפקח על מוסדות התרבות,
לרבות התוכן שמוצג בהם"

הצעת החוק שהגישה שרת התרבות מירי רגב אמורה לאפשר לה  את  את הקריטריונים שעד היום הנחו את משרד החינוך . לתמיכה במוסדות תרבות.

עד כה , הגופים של משרד התרבות הקצו תמיכות על פי האיכות המקצועית /אמנותית של המוסד התרבות י . על פי החוק החדש תהיה אפשרות לשלול תקצוב מדינה ממי שיפגע בדגל המדינה או בסמלי המדינה או יבזה אותם, יסית לגזענות, לאלימות או טרור, יציין את יום העצמאות כיום אבל או ישלול את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטי.

ראו מאמר בYNET