להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

הנותן דינר לעני

הנותן דינר לעני ליקח לו חלוק לא יקח בו טלית, טלית לא יקח בו חלוק,

מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית.

וכל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן.

 

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק