להתחברות

חוק , הלכה ומוסר | מקורות

הנותן דינר לעני

הנותן דינר לעני ליקח לו חלוק לא יקח בו טלית, טלית לא יקח בו חלוק,

מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית.

וכל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן.