להתחברות

ריגול תעשייתי | מקורות

הונאת דברים במסחר

ספרא בהר פרשה ג:

"…רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח ולא יאמר לו בכמה חפץ זה, והוא אינו רוצה ליקח. ואם תאמר עצה טובה אני מוסר לו, והרי הדבר מסור ללב, נאמר בו ויראת מאלקיך."

מקורות אחרונים באתר

Avatar

השגת גבול

חתם סופר ז"ל חו"מ סי' עט