להתחברות

ממציא שלא טרח | מקורות

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

מקורות אחרונים

Avatar

אין קניין בדבר שאין בו ממש

רמב"ם בהלכ' מכירה פרקים כב,יג-יד