להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

בין חובה הלכתית לחובה כלפי שמיא

 

אדם המבטיח, אפילו בפני שני עדים, כי מחר הוא יחלק לכל אחד מחברי הפורום 1000 ש"ח.

למחרת, הוא אינו מתכחש לעובדה שהבטיח, אולם מסרב לתת את הכסף.

האם מבחינה משפטית-הלכתית
יכול אחד מאתנו לתבוע אותו בבית דין, ולתבוע את שהובטח ?

מבחינה הלכתית – לא,
שכן זהו קניין דברים, וקניין דברים אינו הופך למושג משפטי.

מבחינת חובתו כלפי הקב"ה – בוודאי שהוא צריך לתת,
"שיהא הן שלך הן ולאוו שלך לאוו".

 

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק