להתחברות

הונאה בעסקים | מקורות

אתיקה יחסית | Relative Ethics

In ethics, value denotes something's degree of importance, with the aim of determining what action (.of life is best to do or live (deontology), or to describe the significance of different actions (axiology

Personal and cultural values are relative in that they differ between people, and on a larger scale, between people of different cultures. Relative value may be regarded as an 'experience' by subjects of the absolute value. Relative value thus varies with individual and cultural interpretation, while absolute value remains constant, regardless of individual or collective 'experience' of it.

לקריאה ב-WIKIPEDIA>

מקורות אחרונים באתר