להתחברות

פתיחה

סיכום 

 

מעבר לדיון המקומי לדברים , למועד ולתגובתיות של דברי גולן
הסיפור הזה   מזמן כמה סוגיות עקרוניות יותר שכל אחת עומדת בפני עצמה ומחייבת דיון עומק משלה :

בין הסוגיות הללו :

א  . סוגיית ה"מה יגידו "
האם התוכחה והתיקון הפנימי שווים את הנזק של הפגיעה התדמיתית [חילול השם ]מחוץ לישראל
[שאלת כיבוס הכביסה המלוכלכת] .
ב .  סוגיית התוכחה הציבורית בימינו :
האם הדרך של נאום מטיפני מהסוג של יאיר גולן היא הדרך הנכונה לתקון הפגמים  הנדרשים –
אם לא מה האפשרויות הנכונות [אם תרצו דילמת התוכחה – דברים הנשמעים וכו' – כאשר הדברים עוברים למישור הציבורי ]?
 למשל: השוואת  מודל נתן הנביא למודל ירמיהו .
ג. סוגיית הכצעקתה ?
בחינת תכני הטענות גופא : האם אכן מתפתחת בישראל סכנת הגזענות? סכנת הפשיזם?
סכנת "מלחמת האחים" – האלימות ההדדית בתוך העם ?
ד. כיצד יש להתמודד עם התלהמות הרשתות החברתיות :
כל דיון אפשרי בסוגיות חשובות [כמו זו שהעלה גולן ] הופך מייד להתפרצות אלימה קולנית
ובעיקר מחרישת קשב התמודדות עם ליבוי היצרים של הרשת וכו'