להתחברות

פתיחה

נגד כל שחרור מוקדם

נגד כל שחרור מוקדם

אסור לנקות שליש ממי שלעולם לא הביעה חרטה.

אין ספק שהוא שילם מחיר כבד, עליו חל בצורה הכי ברורה מאמר חז"ל 'מאגרא רמא לבירא עמיקתא', אך לדעתה המחיר הקשה נובע ממעשיו של קצב, יש לו אחריות אנושית על הנשים שנפגעו ממנו.
הוא שילם והוא ממשיך לשלם על דברים חמורים מאוד שהוא עשה לנשים במהלך שנים רבות.
אני מציעה לכל מי שמדבר על המחיר הגדול שקצב שילם לחשוב פעם אחת על המחיר הנורא ששילמו נשים בהטרדות מיניות ונאנסו על ידי הנשיא.
התומכים בעמדה: ח"כ שולי מועלםאברהם בלונדר.
כן לקיצור שליש- לא לחנינה

כן לקיצור שליש- לא לחנינה

השוויון דורש לנכות שליש ממאסרו של קצב, כמו לכל אסיר.

משה קצב אמנם לא צריך לקבל חנינה, משום שהוא חייב לקבל יחס זהה לזה שמקבל אחד האדם, ואחד האדם לא זוכה אצלנו בדרך כלל לחנינה.
אך, מאותה הסיבה בדיוק אין סיבה שקצב לא ישתחרר אחרי שני שליש מתקופת מאסרו, כפי שמשתחרר אחד האדם שעומד כמוהו בקריטריונים.

התומך בעמדה: קלמן ליבסקינד.

בעד קיצור העונש

בעד קיצור העונש

מרכז הבריאות שליד שירות בתי הסוהר, שמעריך מסוכנות של אסיר, קבע כי קצב אינו מסוכן. כמו כן נזקפת לזכותו של קצב העובדה שהתנהגותו בכלא הייתה טובה, כמו גם גילו המתקדם, ההוקעה הציבורית שכללה ירידה מהתפקיד הרם במדינה למעמד של עבריין מין כלוא, והעובדה כי השארתו בכלא לא תגרום לו להביע חרטה על מה שלטענתו לא ביצע.

התומכים העמדה: העיתונאית סימה קדמון וחברו של משה קצב יצחק סלוצקי.

סיכום 

הסוגיה נמצאת בתחילתה .  סיכום יגיע בהמשך