להתחברות

פתיחה

אין מקוריות – אין זכויות

אין מקוריות – אין זכויות

לכאורה יוצר של אנתולוגיה שליקט וערך מאמרים ממחברים שונים

לא יהיה זכאי לזכויות יוצרים –

שכן אין כאן בעצם חידוש מקורי מהותי ?

 

עמלו מקנה לו זכות

עמלו מקנה לו זכות

עורך שיצר  אנתולוגיה : ליקט וערך מאמרים ממחברים שונים

אם הקריטריון הוא העמל שהושקע – לכאורה יש לו זכויות יוצרים .

סיכום