להתחברות

פתיחה

יישום התורה בימינו

יישום התורה בימינו

הדילמה המהותית של יישום התורה בעולם חיינו עומדת במרחב שבין קיום המצווה בהוראתה המקורית ובין הניסיון לעמוד על מטרתה וטיבה, וליישם אותה במציאות ימינו. למעשה זו שאלה רחבה על כל דמותה של ההלכה, ועל התפישה המקובלת שלה.
במאמרי על השמיטה בימינו ציינתי שהיוזמות של שמיטה ישראלית אינן המצווה המקורית, עכשיו צריך להתחיל לדון עד כמה פתרונות שאינם קיום המצווה כמקורה בעייתיים, ועד כמה, להפך, זהו המימוש המלא של התורה בזמן הזה. דובר העמדה: הרב יובל שרלו.

0
ההלכה ותיקון העולם

ההלכה ותיקון העולם

ביסוד תפיסתי עומדת משימתנו היא ליצור חברה מתוקנת במובנים העכשוויים של התרבות שאנו חיים בה: "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים. יסוד היחסים של עם ישראל מול העמים הוא שעם ישראל חייב להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. לשם כך, צריך שיראו שעם ישראל מבין את חוקי הטבע, חוקי הבריאה, שיראו שאנו מסוגלים ליישם הבנה זו לקידום עמנו ולקידום כל העולם כולו… דבר זה אומר שאנו צריכים להדגיש את תורת ה', ושהתורה שלנו יכולה ליצור מציאות שבה הציבור כולו יתפתח באופן המיטבי – שכל אחד ימצא את משאת נפשו; חברה של צדק, אמת ויושר; חברה מצליחה. אם נצליח לבנות חברה כזו, הדבר ישפיע על כל העולם כולו…" (הרב נחום אליעזר רבינוביץ' למאמר המלא). אנחנו רגילים לחשוב שהבכורה בעולם היהודי שייכת באופן מוחלט להלכה. דומני שמעניין וחשוב לדון ביחסים בין היעד הנכסף לבין ההלכה, ואולי גם ביחס להצעות אחרות. הנתק בין התרבות הדתית שלנו לבין הייעוד דורש חשיבה ועשייה רבה.
דובר העמדה: חגי גולדברג.
0
סיכום 

סוגיה זו נמצאת בתחילתה וטרם נערכה.