להתחברות

פתיחה

חשיבות הייצוא

חשיבות הייצוא

לייצוא יש חשיבות בהכנסת סכומי כסף אדירים למדינה, שיפור מצבה הבינלאומי של ישראל וכן מימון פיתוח המאגרים עצמם.

מעמד עתודות הגז של ישראל

מעמד עתודות הגז של ישראל

לגז יש חשיבות גדולה להוזלת העלויות בשוק המקומי לאורך דורות רבים וייצוא פוגע קשות באינטרס זה.

סיכום