להתחברות

פתיחה

עבודה אינה זכות

עבודה אינה זכות

עבודה ככלל זו לא "זכות" של אדם.  לכן אין בכלל שאלה מוסרית במקרה זה

אין איסור מוסרי לפתח טכנולוגיה כזו

אין איסור מוסרי לפתח טכנולוגיה כזו

התוצאה היא באמת שלילית, אך מכיוון שהיא בלתי נמנעת – אין איסור ליחיד או לחברה להשתתף במאמץ כזה

זה לא ראוי מבחינה מוסרית

זה לא ראוי מבחינה מוסרית

באמת, ראוי לאדם ו/או חברה מוסרית לא להשתתף במאמץ כזה

 

 

סיכום 

הסוגיה בתחילתה ואין סיכום דברים