להתחברות

פתיחה

עמדת הליברטנים

עמדת הליברטנים

מעורבות המדינה בניהול יזם פרטי המשקיע באוצרות טבע צריכה להיות ברמה מינימלית, שעיקרה מיסוי וגם זה שלא תהיה גבוה ברמה משמעותית. הסיבות לכך מגוונות, החל מרמת הסיכון הכלכלי שלוקח על עצמו היזם וכלה בתרומתו האדירה למשק המקומי בעידוד התעשייה.

0
עמדת השינוי המשמעותי

עמדת השינוי המשמעותי

המצב הנוכחי יחסי מדינת ישראל – יזם פרטי בסוגיות אוצרות הטבע, אינו נסבל ודורש שינוי משמעותי הן מבחינת מיסוי והן מבחינת פיקוח על השימוש בתוצרי אוצרות הטבע.

0
סיכום 

הסוגיא טרם הבשילה לכדי סיכום