להתחברות

נישואין במדינה יהודית ודמוקרטית | עמוד דיון

תקציר

נישואין במדינה יהודית ודמוקרטית

כיצד ניתן ליישב בין ה"יהודי" ל"דמוקרטי" בנושא הנישואין?

דמוקרטית קודמת ליהודית

דמוקרטית קודמת ליהודית

הנהגת נישואין אזרחיים היא הדרך היחידה לשמור על זכויות האדם הבסיסיות והן גוברות על כל שיקול אחר.

נישואין דתיים אינם ניתנים ליישוב עם זכויות אדם, בשל הפגיעה בשיוויון ובחופש הדת שאינן פתירות.

 

0
יהודית קודמת לדמוקרטית

יהודית קודמת לדמוקרטית

שימור הבלעדיות של הנישואין הדתיים היא הדרך היחידה להבטיח את המשכיותו ואחדותו של העם היהודי ואת ציביונה היהודי של המדינה.

בעלי העמדה: הרב אלי בן דהן, הרב דוד סתיו.

0
איזון בין הדמוקרטית ליהודית

איזון בין הדמוקרטית ליהודית

ניתן להגיע לאיזון בין המימד היהודי של המדינה למימד הדמוקרטי בדרכים שונות.

לגישה זו שלוש וריאציות עיקריות: שימור מסלול ייחודי דתי בצד אופציה אזרחית (ברית זוגיות), מתן אפשרות בחירה בין מגוון טקסים יהודיים ופרשנות רוח ההלכה בדרך המכילה תפישה דמוקרטית.

 

בעלי העמדה: שחר ליפשיץ, שי זרחי , אבישלום ויסטרייך ופנחס שיפמן (נייר העמדה בעמוד 40), סוזן וייס.

0

סיכום

מוסכם על הרוב שדמוקרטיה מחויבת להגן על זכויות היסוד של אזרחיה, אך באפשרותה לקדם ערכים (במיוחד בתחום המשפחתי) גם במחיר של פגיעה מוגבלת בהן. השאלה היא האם הפגיעה בזכויות האדם שנובעת מהמונופול הדתי על נישואין וגירושין בישראל היא סבירה ומוצדקת?

יש הטוענים שהפגיעות בזכויות מוצדקות לשם קיומה של ישראל כמדינה יהודית. אחרים סבורים שהפגיעות עולות על הנדרש ומציעים דרכים שונות לאיזון בין אופיה היהודי והדמוקרטי של המדינה: הקמת מסלול אזרחי לרישום זוגיות לצד הנישואין הדתיים, ייסוד מסגרת אזרחית אחידה לנישואין וגירושין בישראל שתכיר בריבוי טקסים, פרשנות הדין האזרחי לאור ערכים אוניברסליים שמעוגנים במורשת ישראל.

הדיון המורחב

רקע

x

פרופ' מאיר בוזגלו

x

פרופ' אלון הראל

תגובה אחת
x

פרופ' מאיר בוזגלו

x
הסיבות ההיסטוריות להנהגת נישואין דתיים בלבד

הסיבות ההיסטוריות להנהגת נישואין דתיים בלבד

הפגיעה בזכויות האדם במצב כיום

x
הזכות לנישואין

הזכות לנישואין

x
x
חופש דת

חופש דת

x
הזכות לשיוויון

הזכות לשיוויון

קידום ערכי הכלל תוך פגיעה בזכויות הפרט

x
וסטרייך – שיפמן

וסטרייך – שיפמן

תגובה אחת
 • x
  הרב אלי בן דהן

  הרב אלי בן דהן

x

"העדפה סימבולית" של נישואין (ובכללה העדפה של נישואין דתיים) על פני ידועים בציבור היא לגיטימית מנקודת מבט ליברלית, כל עוד ניתנות לידועים בציבור זכויות שוות.

למאמר המלא.

דני סטטמן

דני סטטמן

3 תגובות
 • x
  וסטרייך – שיפמן

  וסטרייך – שיפמן

 • x
  דני סטטמן

  דני סטטמן

 • x
x

פרופ' מאיר בוזגלו

x
עמדת קצה ליברלית

עמדת קצה ליברלית

x

דעת הרב אליעזר מלמד

אחדות העם היהודי

x
שלמה אבינרי והרב דוד סתיו

שלמה אבינרי והרב דוד סתיו

תגובה אחת
 • x
  וסטרייך – שיפמן

  וסטרייך – שיפמן

x
מעבר סוגיה

מעבר סוגיה

דרכים לאיזון ה"יהודי" וה"דמוקרטי"

x
וסטרייך – שיפמן

וסטרייך – שיפמן

x
סוזן וייס

סוזן וייס

x
מסלול דתי ייחודי לצד חלופה אזרחית רשמית

מסלול דתי ייחודי לצד חלופה אזרחית רשמית

תגובה אחת
 • x

  איילת ברג-ורמן

x
מסגרת אזרחית אחידה

מסגרת אזרחית אחידה