What is Sugia | עמוד דיון

Main opinions

Opening opinions

What is Sugia

Anetwork of networks of Jewish responces to contemporary Dilemmas

Interim Summery

סוגיא פיתח פלטפורמה דיגיטלית ייחודית

לחידוש השיח הנורמטיבי בכל שאלות החיים .

סוגיא מנצלת  את כלי המדיה החדשניים ביותר ויוצרת  בית מדרש מקוון, מועשר ואינטראקטיבי , השואב  מהמודלים הפורומיים והויקיפדים.
בהשראת המתודולוגיה התלמודית נותן שילוב ייחודי זה הזדמנות לשיח מעמיק שבו המחלוקת היא דרך לקידום דיאלוג מפרה ומעשירלחברה כולה .
.סוגיא  זוכה לתמיכה  הן ממשרדי הממשלה והסוכנות היהודית , מקרנות מרכזיות  ומאישים בולטים בעולם היהודי.

The Discussion