להתחברות

בית מדרש

פרופ' מאיר בוזגלו

מאיר בוזגלו הוא מרצה במחלקה לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית בירושלים. הוא בעל תואר ראשון (בהצטיינות) במתמטיקה, פיזיקה ופילוסופיה של המדע, תואר שני במתמטיקה (בהצטיינות), ותואר דוקטור בפילוסופיה מטעם האוניברסיטה העברית. הוא כתב שלושה ספרים באנגלית – The Logic of Concept Expansion (Cambridge University Press, 2002); Solomon Maimon: Monism, Skepticism and Mathematics (Pittsburgh University Press, 2002); , ושני ספרים בעברית – עד נכון היום בהוצאת ראובן מס, ושפה לנאמנים בהוצאת כתר וקרן מנדל. הוא כתב גם מספר מאמרים המופיעים בקובצי מאמרים, וכן מאמרים לכתבי עת, כולל "עיון", "אלפיים" ו-Metaphilosophy.

סוגיות בהשתתפות פרופ' מאיר בוזגלו

מצווה שלא להוכיח?

האם תוכחה נכונה במצב הקיטוב של החברה הישראלית ?

נישואין במדינה יהודית ודמוקרטית

כיצד ניתן ליישב בין ה"יהודי" ל"דמוקרטי" בנושא הנישואין?