להתחברות

בית מדרש

אברהם בלונדר

סוגיות בהשתתפות אברהם בלונדר

מצווה שלא להוכיח?

האם תוכחה נכונה במצב הקיטוב של החברה הישראלית ?

ישראל ונאציזם?!

הסוגיות המרכזיות שעולות בעקבות דברי סגן הרמטכ"ל

שחרור קצב

האם יש לחון את משה קצב או לנכות שליש ממאסרו?

הדרישה למקוריות

האם ראוי שלמלקט ועורך של טקסטים של אחרים, יהיו זכויות קניין?

ממציא שלא טרח

האם יש חיוב מוסרי להגן על המצאה שנתגלתה באקראי וללא טורח ?