להתחברות

בית מדרש

אביעד הכוהן

אביעד הכהן הוא פרופסור למשפטים ועורך דין ישראלי, הדיקן למשפטים ומרכז לימודי משפט עברי במרכז האקדמי שערי משפט. משמש כפרשן המשפטי של העיתון "ישראל היום".חבר בוועדת האתיקה העליונה של האוניברסיטה העברית למחקרים לא רפואיים שבהם מעורבים בני אדם; חבר הצוות לגיבוש קוד אתי לדוברים מטעם לשכת העיתונות הממשלתית; חבר ועדת ההיגוי העליונה של פרויקט "הפנים של ישראל" ומשרד החוץ. ספרו "דמעת העשוקות - על בעיית העגונות ומסורבות הגט" הופיע בארצות הברית בשנת 2004. בשנת 2011 הופיע ספרו "פרשיות ומשפטים" המאגד מבחר ממאמריו ובהם פרקים על זכויות האדם, משפט פלילי ומשפט אזרחי וזיקתם למשפט העברי.

סוגיות בהשתתפות אביעד הכוהן