להתחברות

בית מדרש

עמית פליס

סוגיות בהשתתפות עמית פליס

הזכות לעבודה

האם פיתוח טכנולוגיה שתוציא מיליוני אנשים ממעגל העבודה היא דבר חיובי, שלילי או ניטרלי?

ממציא שלא טרח

האם יש חיוב מוסרי להגן על המצאה שנתגלתה באקראי וללא טורח ?

נישואין במדינה יהודית ודמוקרטית

כיצד ניתן ליישב בין ה"יהודי" ל"דמוקרטי" בנושא הנישואין?

אוצרות הטבע שלנו?

כיצד על המדינה לנהוג בחידוש זיכיונות על אוצרות טבע?

הונאה בעסקים

פתיחה לדיון בשאלת הלגיטימיות של הונאה בעסקים

נישואין אזרחיים

מהי החלופה האזרחית הרצויה לנישואין? בשיתוף עם מרכז מציל"ה.

מסחר בשבת

האם יש להתיר או לאסור פעילות מסחרית בשבת ?